სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქები და სოფლები

წნორი

ქალაქი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

ვაქირი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

მაღარო

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ტიბაანი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ხირსა

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ანაგა

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ზემო მაღარო

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ნუკრიანი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ქვემო მაჩხაანი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ჯუგაანი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ბოდბისხევი

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ილიაწმინდა

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

საქობო

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში

ძველი ანაგა

სოფელი სიღნაღის მუნიციპალიტეში