სიღნაღის ფესტივალები

შემოდგომოს ფესტივალი 2024

შემოდგომოს ფესტივალი 2024

ოქტომბერი
დაუზუტებელი თარიღი

ღვინის დღეები 2024

ღვინის დღეები 2024

ოქტომბერი
დაუზუტებელი თარიღი

ახალგაზრდული დღეები

ახალგაზრდული დღეები

აგვისტო
დაუზუტებელი თარიღი

არტ ფესტივალი

არტ ფესტივალი

აგვისტო
დაუზუტებელი თარიღი

ზაფხულის ღამის ფესტივალი

ზაფხულის ღამის ფესტივალი

ივლისი
დაუზუტებელი თარიღი

იაპონური ფესტივალი

იაპონური ფესტივალი

20 ივლისი 2024

სიღნაღის ჯაზის საღამო

სიღნაღის ჯაზის საღამო

22 ივნისი 2024
დასრულებული

ვანოობა 2024

ვანოობა 2024

25 მაისი
დასრულებული

თეატრალური ფესტივალი

თეატრალური ფესტივალი

4-9 ივნისი 2024
დასრულებული

2023 წელი

ღვინის დღეები 2023

ღვინის დღეები 2023

დასრულებული

ზაფხულის ღამის ფესტივალი - 2023

ზაფხულის ღამის ფესტივალი - 2023

დასრულებული