სიღნაღის ღვინის მარანი

ვაქირელები

ვაქირელები

ღვინის მარანი

ანას მარანი

ანას მარანი

ღვინის მარანი, საოჯახო სამზარეულო

კანუდოსი

კანუდოსი

ღვინის მარანი, რესტორანი, კაფე

კეროვანი

კეროვანი

ღვინის მარანი, რესტორანი, კაფე

მტევანი

მტევანი

ღვინის მარანი, რესტორანი

ოქროს ღვინო

ოქროს ღვინო

ღვინის მარანი, რესტორანი

ჩერქეზას ზედაშე

ჩერქეზას ზედაშე

ღვინის მარანი, საოჯახო სამზარეულო

ხალანი

ხალანი

ღვინის მარანი

დერგი

დერგი

ღვინის მარანი, რესტორანი

ხოხბის ცრემლები

ხოხბის ცრემლები

ღვინის მარანი, რესტორანი

ღვინის აკვანი

ღვინის აკვანი

ღვინის მარანი,

ლალის მარანი (კავკასიური სახლი)

ლალის მარანი (კავკასიური სახლი)

ღვინის მარანი, რესტორანი, საოჯახო სასტუმრო