რამდენად კარგად ერკვევი წმ. ნინოს ცხოვრებაში?

რამდენად კარგად ერკვევი წმ. ნინოს ცხოვრებაში?